Koszt uczestnictwa

English version

Koszt uczestnictwa wynosi 150 zł brutto(zgłoszenia i wpłaty otrzymane w terminie do 18 stycznia 2013)/200 zł (zgłoszenia i wpłaty otrzymane w terminie po 18 stycznia). Pakiet obejmuje udział lekarza/farmaceuty w Konferencji w wersji VIP - uczestnik Konferencji w wersji VIP otrzymuje jednocześnie Voucher uprawniający do bezpłatnego udziału we wszystkich zawodach, otrzymuje również zaproszenia do udziału w bankiecie. Za udział w Konferencji zostanie przyznanych 7 punktów edukacyjnych.

Uwaga: Voucher będzie do odebrania podczas Konferencji.

Udział członków Śląskiej Izby Aptekarskiej w konferencji i zawodach pokrywa Śląska Izba Aptekarska.

 

Przedstawiamy również koszty dla osób zainteresowanych udziałem tylko w wybranych częściach Pucharu oraz dla osób towarzyszących:


1. Udział w Konferencji = 60 zł brutto


2. Udział w jednym dniu zawodów = 98,40 brutto (80 zł netto) - zgłoszenia i wpłaty otrzymane w terminie do 18 stycznia 2013)/  123 zł brutto (100 zł netto) - zgłoszenia i wpłaty otrzymane w terminie po 18 stycznia.


3. Udział w dwóch dniach zawodów = 123 zł brutto (100 zł netto) - zgłoszenia i wpłaty otrzymane w terminie do 18 stycznia 2013)/147,60 zł brutto (120 zł netto) - zgłoszenia i wpłaty otrzymane w terminie po 18 stycznia.


4. Udział w trzech dniach zawodów = 147,60 zł brutto (120 zl netto) - zgłoszenia i wpłaty otrzymane w terminie do 18 stycznia 2013)/  172,20 zł brutto (140 zł netto) - zgłoszenia i wpłaty otrzymane w terminie po 18 stycznia.

5. Udział w bankiecie =  98,40 zł brutto (80 zł netto) –zgłoszenia i wpłaty otrzymane w terminie  do 18 stycznia 2013)/  123 zł brutto (100 zł netto) – zgłoszenia i wpłaty otrzymane w terminie po 18 stycznia).

 

Opłata w Biurze Zawodów – stok Czantoria 1-2.02.2013

1. Udział w jednym dniu zawodów = 130 brutto

2. Udział w dwóch dniach zawodów = 150 zł brutto
3. Udział w trzech dniach zawodów = 180 zł brutto
4. Udział w bankiecie =  130 zł brutto

 

dane do przelewu:

Bank: BNP Paribas

nr konta: 16 1600 1055 0002 3213 1068 7001

prosimy wpisać w tytule przelewu: imię i nazwisko oraz udział w Konferencji w wersji VIP (1-3.02.2013) / lub inny wybrany pakiet

NOCLEGI:

Noclegi uczestnicy rezerwują we własnym zakresie. Szczegóły znajdują się w zakładce: Noclegi