Kontakt pacjenta z otoczeniem zewnętrznym

Zasady korzystania z aparatów telefonicznych:

  • W salach chorych przy każdym umieszczone są aparaty telefoniczne, z własny numerem. Pacjent ma możliwość swobodnego korzystania z aparatu telefonicznego.
  • Pacjentom unieruchomionym lub nie mającym możliwości swobodnego poruszania się Szpital umożliwia odbieranie rozmów telefonicznych w salach chorych za pomocą aparatu bezprzewodowego.

Zasady korzystania z telefonów komórkowych:

  • Pacjenci zobowiązani są do używania telefonów komórkowych w sposób nie zakłócający spokoju innym pacjentom.

Zasady korzystania z Internetu:

  • Na terenieKliniki funkcjonuje całodobowy, bezprzewodowy dostęp do Internetu – sieć Wi-Fi.
  • W przypadku pilnej potrzeby skorzystania z Internetu i jednoczesnego braku własnego urządzenia mającego łączność z Internetem, pacjent powinien zgłosić się do personelu Izby Przyjęć Kliniki i po uzyskaniu zgody może skorzystać z tabletu w obecności personelu Kliniki.

Kontakt korespondencyjny:

  • Pacjenci przebywający w szpitalu mają możliwość wysyłania i otrzymywania korespondencji za pośrednictwem Sekretariatu Kliniki.