Konsultacje anestezjologiczne

Przed zabiegiem odbywają się co najmniej dwie konsultacje anestezjologiczne.

Pierwsza - telefoniczna, podczas której anestezjolog zadaje podstawowe pytania dotyczące stanu zdrowia. Ta konsultacja pozwala zadecydować o konieczności wykonania dodatkowych badań, konsultacji bądź wcześniejszej konsultacji anestezjologicznej w naszym ośrodku.

Druga konsultacja odbywa się w dniu zabiegu. Podczas tej konsultacji anestezjolog bada pacjenta, sprawdza wyniki badań laboratoryjnych. Omawiany jest proponowany sposób znieczulenia. Pacjent może zadawać pytania, dotyczące znieczulenia, okresu okołooperacyjnego i pooperacyjnego.