Znieczulenie do zabiegów w obrębie kończyny górnej

1. Zabiegi w obrębie stawu ramiennego.

Najczęściej wykonujemy wtedy ciągłą blokadę splotu ramiennego.

Polega ona na założeniu cienkiego plastikowego cewnika w okolicę szyi, przez który podajemy leki znieczulenia miejscowego. Wykonujemy te czynności pod kontrolą ultrasonograficzną, co skraca czas wykonywania blokady, poprawia komfort pacjenta w trakcie znieczulenia, zmniejsza ryzyko powikłań.

Jednocześnie potwierdzamy prawidłowość położenia igły za pomocą neurostymulatora. Oznacza to, że specjalna igła jest podłączona do  urządzenia generującego bardzo niskie natężenie prądu. Jeśli igła stymulacyjna znajduje się blisko nerwu, który chcemy zablokować, wywoływany jest niebolesny, delikatny skurcz odpowiedniej grupy mięśni. Stąd pewność, że blokada będzie skuteczna.

W okolicę splotu ramiennego podajemy odpowiednie leki znieczulenia miejscowego, które blokują przewodnictwo nerwowe. Oznacza to, że pacjent nie odczuwa bólu w trakcie operacji ale jednocześnie nie może ruszać ręką. Odczuwa zdrętwienie całej kończyny górnej.

Takie uczucie zdrętwienia kończyny może utrzymywać się jeszcze przez kilka godzin po zabiegu.

Oprócz znieczulenia samej kończyny pacjent otrzymuje drogą dożylną leki usypiające, które wywołują przyjemny sen podczas trwania zabiegu operacyjnego.

W trakcie każdego zabiegu monitorowane są podstawowe funkcje życiowe.


2. Zabiegi w obrębie kończyny górnej ( stawu łokciowego, przedramienia, stawu nadgarstkowego, dłoni).

Wykonujemy wtedy blokadę splotu ramiennego ale na wysokości dołu pachowego w sposób opisany powyżej. Jeśli zabiegi dotyczą dłoni czasami blokujemy poszczególne nerwy w okolicy łokcia.

Oprócz blokady obwodowej pacjent otrzymuje dożylnie leki uspakajające lub usypiające.