Kineziotaping, taping sportowy

Terapia Kinesiology Taping to sensoryczne oddziaływanie plastra na organizm w celu wykorzystania możliwości kompensacyjnych organizmu. Pomocna w terapii bólu, korekcji układu powięziowego, reedukowaniu czynności ruchowych, w celu zabezpieczenia stawów przed urazem oraz jako forma  postępowania w przypadku odniesienia kontuzji podczas uprawiania aktywności sportowej.