Kategorie wiekowe

English version

 

Losowanie numerów startowych odbędzie się w środę 30.01.2013 o godzinie 23:59

 

Osoby zapisane po tym terminie będą dopisywane na koniec listy startowej w danej kategorii.

 

 Listy startowe będą podane na stronie internetowej w czwartek o godzinie 10.00.

 

 

KATEGORIE WIEKOWE:

Kolejność startu: dzieci, osoby towarzyszące, K1, K2, K3, K4, K5, M1, M2, M3, M4, M5.

K-Kobiety

M-Mężczyźni

Slalom specjalny i gigant:

 1. 1953 i starsi
 2. 1963 - 1954
 3. 1973 - 1964
 4. 1980 - 1974
 5. 1981 i młodsi  
 6. Dzieci (podział na kategorie wiekowe w zależności od ilości uczestników)
 7. Osoby towarzyszące.

Ski Tour:

 1. K
 2. M
 3. Dzieci
 4. Osoby towarzyszące

 

Narciarstwo biegowe:

 1. 1974 i młodsi,
 2. 1973 - 1958,
 3. 1957 i starsi
 4. Dzieci
 5. Osoby towarzyszące

Uwaga: W przypadku, gdy w danej kategorii wiekowej będa zgłoszone mniej niz 3 osoby startujące, Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość połączenia sąsiednich kategorii wiekowych.