Kalterborn’a - Evjenth’a

Metoda ta umożliwia przeprowadzenie szczegółowej analizy dolegliwości bólowych pacjenta. Dysfunkcja może dotyczyć stawu, nerwu, mięśnia lub innych tkanek miękkich albo wszystkich tych tkanek jednocześnie. Aby nie przeoczyć podczas badania żadnej ważnej dysfunkcji, poleca się postępowanie według schematycznie ułożonej kolejności  z wykorzystaniem wielu precyzyjnych, manualnych testów różnicowych. Wynik całego badania warunkuje podjęcie odpowiedniego leczenia.

W zależności od rodzaju dysfunkcji stosuje się różne sposoby terapii:

  • mobilizacje stawów wykorzystujące trakcję,
  • kompresję i techniki ślizgowe,
  • mobilizacje tkanek miękkich wykorzystujące masaż funkcyjny,
  • masaż poprzeczny,
  • relaksację poizometryczną,
  • rozciąganie,
  • mobilizację nerwów .

Po usunięciu przyczyn dysfunkcji wdraża się medyczny trening terapeutyczny, mający na celu ćwiczenie siły mięśniowej, koordynacji, szybkości i wytrzymałości.

Powyższe działanie obejmuje również autoterapię:  automobilizację, autostabilizację, autostretching.