Schorzenia w obrębie kręgosłupa lędźwiowego: Dyskopatia

Rejestracja na wizytę lekarską

Dysk nie posiada naczyń krwionośnych oraz jest poddawany ciągłemu obciążeniu, co powoduje wczesne występowanie pęknięć w pierścieniu włóknistym i zmian spoistości dysku.

Klinicznie objawia się to wystąpieniem zespołu bólowego kręgosłupa z towarzyszącym promieniowaniem do kończyn dolnych.

Początkowo stosujemy leczenie zachowawcze, na które składa się fizykoterapia oraz indywidualnie dobrane ćwiczenia.

W przypadku nie uzyskania poprawy lub powstania niedowładu (osłabienia) mięśni nóg, należy rozważyć możliwość leczenia zabiegowego.

W zależności od aktualnego stanu chorego dysku, możemy przeprowadzić różne rodzaje zabiegów: