Dla lekarzy Pediatrów

Szkolenie jednodniowe „Problemy ortopedyczne wieku dziecięcego i młodzieńczego”.

Składa się z części wykładowej, Studium Przypadku oraz transmisji zabiegów.

W części wykładowej omawiane są urazy i schorzenia stawów u dzieci i młodzieży, zasady diagnostyki i leczenia oraz wskazania do leczenia zachowawczego lub operacyjnego. Podczas Studium Przypadku przedstawiamy problem ortopedyczny na przykładzie młodego pacjenta. Szkolenie obejmuje także transmisję na żywo z sali operacyjnej zabiegów operacyjnych z zakresu tematyki szkolenia.