Dla lekarzy Anestezjologów

Szkolenie warsztatowe ”Anestezja regionalna kończyny górnej i dolnej z wykorzystaniem technik elektrostymulacji i ultrasonografii”, organizowane we współpracy z Katedrą Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownikiem Naukowym szkolenia jest prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.

Szkolenia trwają 2 dni. Pierwszy dzień poświęcony jest zagadnieniom podstaw neurostymulacji i ultrasonografii oraz ich praktycznego zastosowania w blokadach obwodowych w zakresie kończyny górnej. W drugim dniu omawiane są techniki blokad centralnych i obwodowych w zakresie kończyny dolnej z zastosowaniem obu technik.

W każdym dniu w godzinach dopołudniowych odbywają się zajęcia teoretyczne oraz bezpośrednie transmisje z przeprowadzanych znieczuleń na sali operacyjnej z zastosowaniem omawianych technik.

W godzinach popołudniowych odbywają się zajęcia praktyczne, w trakcie których każdy z uczestników doskonali umiejętności w zakresie posługiwania się neurostymulatorem i ultrasonografem na modelach żywych i fantomach.

W szkoleniu kładziemy nacisk na samodzielne wykonywanie poszczególnych procedur przez wszystkich szkolących się anestezjologów.