Leczenie operacyjne uszkodzeń chrząstki stawowej: Debridement (oczyszczenie)

Rejestracja na wizytę lekarską

Polega na mechanicznym usunięciu oddzielających się, niestabilnych fragmentów chorej chrząstki oraz wypłukanie zapalnych mediatorów płynu stawowego. Abrazja polega na mechanicznym usunięciu zniszczonej chrząstki z odsłonięciem warstwy podchrzęstnej z naczyniami krwionośnymi i pobudzeniu potencjału gojenia na bazie wytworzenia skrzepu - wygojenie chrząstką włóknistą mikrozłamania i nawiercanie warstwy podchrzęstnej połączone z abrazją chrząstki polegają na wykonaniu licznych otworów (3-4 otwory na 1 cm2) na głębokość 4mm. Zabieg powoduje wydostanie się krwi i komórek polipotencjalnych z jamy szpikowej kości z wytworzeniem skrzepu, na bazie którego dojdzie do uformowania regeneratu chrząstki - wygojenie chrząstką włóknistą.