Cyriax

Jest to diagnostyczna metoda leczenia stawów obwodowych. Obejmuje także wszystkie zaburzenia  i zmiany w obrębie kręgosłupa. Poprzez przeprowadzony wywiad i badanie funkcjonalne uzyskujemy kompletną informacje na temat badanego pacjenta. Symptomy i objawy interpretowane są w formie "wzorców klinicznych".

 W terapii wykorzystywane są następujące środki terapeutyczne:

  • głęboki masaż poprzeczny
  • mobilizacje/manipulacje
  • naciąganie i rozciąganie torebki
  • trakcja