Centrum szkoleń

Klinika Chirurgii Endoskopowej Sp. z o. o. od 2005 roku organizuje szkolenia i konferencje medyczne dla lekarzy. Jednym ze znanych wydarzeń szkoleniowych jest cyklicznie organizowane przez nas Śląskie Forum Chirurgii Artroskopowej – odbyły się już cztery edycje Forum.

Szkolenia medyczne prowadzone są przez lekarzy specjalizujących się w danych obszarach medycyny. W spotkaniach naukowych uczestniczą również światowej sławy lekarze specjaliści.  Wiedza teoretyczna naszych wykładowców poparta jest bogatym doświadczeniem praktycznym. Kadra dydaktyczna Sport-Kliniki uczestniczy w wielu krajowych i międzynarodowych sympozjach, co pozwala na poznawanie najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie technik operacyjnych, farmakologii oraz sprzętu medycznego.

Do dyspozycji lekarzy uczestniczących w szkoleniach oddajemy salę szkoleniową Sport-Kliniki. To nowoczesne miejsce idealnie dostosowane do wysokich standardów obowiązujących na rynku szkoleń medycznych. Wyposażona jest w najwyższej klasy sprzęt audiowizualny. Posiadamy zintegrowany system łączności pomiędzy salami operacyjnymi a salą szkoleniową. Obraz i dźwięk przesyłany jest w czasie rzeczywistym między operującymi a szkolonymi. Każda z 3 sal operacyjnych wyposażona jest w kamery transmitujące zabieg. Kamery stacjonarne i przenośne przekazują na żywo dokładny przebieg operacji. Dodatkowo zainstalowane mikrofony na sali operacyjnej i sali szkoleniowej umożliwiają zadawanie pytań przez uczestników szkolenia oraz komentowanie przebiegu operacji przez prowadzącego. Sygnał wizyjny z sali operacyjnej przekazywany jest do sali szkoleniowej i wyświetlany na ekranie za pomocą projektora multimedialnego.


Klinika Chirurgii Endoskopowej Sp. z o. o. jest ośrodkiem medycznym wpisanym do Rejestru Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej. Zakres tematyczny i warunki formalno-organizacyjne organizowanych przez Sport-Klinikę szkoleń konferencyjnych są każdorazowo zatwierdzane przez Izbę Lekarską. Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu otrzymują certyfikat dokumentujący przyznane punkty edukacyjne.

Centrum Szkoleń Sport-Kliniki oferuje szkolenia i konferencje medyczne dla lekarzy następujących specjalności:

  • Lekarze Ortopedzi
  • Lekarze Anestezjolodzy
  • Lekarze Rodzinni
  • Lekarze Reumatolodzy
  • Lekarze Pediatrzy