Rejestracja na wizytę lekarską

Staw barkowy jest odpowiedzialny za największy zakres ruchomości kończyny górnej. Składa się z następujących stawów: ramienno-łopatkowego, barkowo-obojczykowego, łopatkowo- żebrowego, mostkowo-obojczykowego oraz z przestrzeni podbarkowej. Każda z tych struktur może być przyczyną dolegliwości bólowych całego barku oraz powodować znaczne ograniczenie ruchomości kończyny.

Najczęstszymi objawami schorzenia stawu barkowego są:

 • dolegliwości bólowe, często występujące również w spoczynku
 • znacznego stopnia ograniczenie ruchomości
 • bóle promieniujące do kręgosłupa szyjnego oraz kończyn górnej.


Celem określenia rodzaju schorzenia i wybrania odpowiedniego leczenia stosuje się bardzo dokładne badanie ortopedyczne z kilkunastoma testami pozwalającymi określić, która składowa stawu jest objęta procesem chorobowym. Poza tym pomocne są zdjęcia radiologiczne, badanie rezonansem magnetycznym oraz dynamiczne badane usg, które pozwala na ocenę mięśni podczas ruchu. W celu postawienia trafnej diagnozy, najważniejsze jest dokładne badanie ortopedyczne, pozostałe badania są jedynie środkami pomocniczymi.

W przypadku wskazań do leczenia operacyjnego, w naszym ośrodku, stosujemy szeroki zakres zabiegów artroskopowych pozwalających na dokładna ocenę uszkodzonych tkanek, poprawną anatomiczną naprawę uszkodzenia lub radykalne usunięcie patologii bez niepotrzebnego uszkadzania sąsiednich tkanek. Podczas artroskopii stawu barkowego stosujemy nowoczesny wyciąg pneumatyczny, który pozwala na wykonanie pełnego zakresu ruchu operowaną kończyną i utrzymanie jej w dowolnej pozycji. Taka metoda zabiegu, zwiększa komfort operacji i ułatwia dostęp do operowanej okolicy.

 • nawykowa niestabilność stawu barkowego
 • zespół ciasnoty przestrzeni podbarkowej
 • zarostowe zapalenie torebki stawowej
 • uszkodzenia stożka rotatorów
 • uszkodzenia przyczepu ścięgna głowy długiej do panewki tzw. SLAP
 • niestabilności ścięgna głowy długiej w rowku kości ramiennej
 • ciała wolne
 • urazowe zwichnięcie stawu barkowo-obojczykowego
 • urazowe złamania guzka większego
 • zmiany zwyrodnieniowe stawu barkowo-obojczykowego