Bark zamrożony

Rejestracja na wizytę lekarską

Synonimy choroby to: zarostowe zapalenie torebki stawowej, adhezyjne zapalenie torebki stawowej, lub PHS. Choroba, występuje najczęściej pomiędzy 40-60 r.ż., często obustronnie, częściej u kobiet. Przyczyna schorzenia jest nieznana, ale do schorzenia predysponują cukrzyca, przebyty uraz, długi okres unieruchomienia. W trakcie choroby dochodzi do reaktywnego zapalenia torebki stawowej, w efekcie, czego dochodzi do jej obkurczenia wraz z więzadłami oraz przyczepami mięśni. Powoduje to znacznego stopnia ograniczenie ruchomości oraz dolegliwości bólowe.

Typowy obraz schorzenia przebiega w 4 fazach:

  • faza narastania bólu
  • faza stopniowego ograniczenia ruchomości oraz nasilenia dolegliwości bólowych
  • faza stopniowego ustępowania bólu
  • faza powrotu ruchomości


Należy podkreślić, że wiele ośrodków proponuje rozbieżne metody leczenia oraz przedstawia różne wyniki. W pierwszym etapie stosowne jest szeroko pojęte leczenie zachowawcze. W naszym ośrodku stosujemy intensywną farmakoterapię, fizykoterapię, dostawowe iniekcje sterydowe oraz blokady nerwu podłopatkowego. W fazie całkowitego zamrożenia i braku poprawy po rehabilitacji stosujemy artroskopowe rozluźnienie torebki stawowej z usunięciem licznych zmian włóknistych wewnątrzstawowych. Leczenie operacyjne jest szczególnie przydatne w przypadku barku zamrożonego po przebytym urazie lub długim okresie unieruchomienia.

Naszym zdaniem, poprawnie przeprowadzony zabieg operacyjny przynosi bardzo zadowalające rezultaty. O sposobie leczenia zawsze decyduje lekarz prowadzący na podstawie wywiadu, badania fizykalnego oraz badań dodatkowych.