Ankieta satysfakcji - ODDZIAŁ SZPITALNY

Szanowni Państwo!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest poznanie opinii na temat świadczonych przez nas usług. Niniejsza ankieta jest anonimowa, a uwagi Państwa będą wskazówkami do wprowadzenia zmian poprawiających jakość świadczonych usług.

PRZYJĘCIE DO SZPITALA

 
Czas załatwienia formalności w Izbie Przyjęć*
 
Uprzejmość personelu Izby Przyjęć*
 
Udzielone informacje dotyczące stanu zdrowia, leczenia*
 
Możliwość identyfikacji personelu Izby Przyjęć*
 
Udzielone informacje związane z regulaminem i prawami pacjenta*

OTOCZENIE SZPITALNE I WARUNKI ORGANIZACYJNE PANUJĄCE NA ODDZIALE

 
Czystość pomieszczeń oddziału*
 
Oznaczenie oddziałów, korytarzy, pracowni - poruszanie się*
 
Estetyka sal chorych*
 
Możliwość identyfikowania personelu sprzątającego*
 
Uprzejmość personelu sprzątającego*

POSIŁKI

 
Pory podawania posiłków, regularność*
 
Jakość podawanych posiłków*
 
Informacje przekazywane przez personel na temat stosowanej diety*

PRAWA PACJENTA

 
Czy zostali Państwo zapoznani z Prawami Pacjenta*
 
Czy w sposób zrozumiały informowano o stanie zdrowia, leczeniu*
 
Czy pytano Państwa o zgodę na interwencję medyczną, zabiegi*
 
Możliwość uzyskania informacji o godzinie i czasie odwiedzin*

DIAGNOSTYKA

 
Oczekiwanie na badania wykonywane na terenie szpitala*
 
Jakość udzielonych informacji o wykonywanych badaniach*

OPIEKA PIELĘGNIARSKA

 
Możliwość identyfikacji personelu pielęgniarskiego*
 
Zachowanie intymności podczas zabiegów pielęgniarskich*
 
Zapoznanie z pomieszczeniami oddziału i planem dnia*
 
Dostępność personelu pielęgniarskiego oraz szybkość reagowania*
 
Stopień zadowolenia z jakości usług pielęgniarskich*
 
Uprzejmość, życzliwość, okazywanie zrozumienia*
 
Zainteresowanie – czas poświęcony bezpośrednio pacjentowi*

OPIEKA LEKARSKA

 
Możliwość identyfikacji personelu lekarskiego*
 
Jakość udzielonych informacji przez lekarzy na temat leczenia*
 
Wykonywanie badań przez lekarza z poszanowaniem godności*
 
Zachowanie warunków intymności podczas badania lekarskiego*
 
Uprzejmość, życzliwość, okazywanie zrozumienia przez lekarza*
 
Zainteresowanie – czas bezpośrednio poświęcony pacjentowi*

WYPIS ZE SZPITALA

 
Udzielone wskazówki co do dalszego postępowania w domu*
 
Sposób załatwiania formalności związanych z wypisem*

OCENA SZPITALA

 
Ogólna ocena pracy personelu szpitalnego*
 
Ogólna ocena pobytu w szpitalu*
 
Czy poleciliby Państwo znajomym Sport-Klinikę?*

DANE DEMOGRAFICZNE

 
Ankietę wypełniał*
 
WIEK*
 
PŁEĆ*
 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA*
 
WYKSZTAŁCENIE*
 
Czy jest to Państwa pierwszy pobyt w naszym Szpitalu?*
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety