Łokieć: Anatomia stawu

Rejestracja na wizytę lekarską

Łokieć jest bardzo stabilnym i doskonale „dopasowanym” stawem składającym się z trzech części. Tworzą go kość ramienna, łokciowa i promieniowa. Wyróżniamy w nim staw ramienno-łokciowy, ramienno- promieniowy i łokciowo-promieniowy bliższy. O stabilności stawu decydują kostne końce trzech kości, torebka stawowa, więzadła oraz mięśnie. Mimo dużej pierwotnej stabilności jest drugim najczęściej zwichającym się stawem.

Anatomia stawu łokciowego

Anatomia stawu łokciowego

Urazy i choroby łokcia mają najczęściej złożony charakter, a ich zrozumienie stanowi niezbędny warunek skutecznego leczenia. W łokciu znajdują się ważne struktury anatomiczne takie jak nerwy, tętnice i żyły. Celem dokładnej diagnostyki obok badania klinicznego wykonujemy dodatkowe badania takie jak RTG, USG, MRI, TK.