Więzadło krzyżowe tylne: Anatomia i uszkodzenia

Rejestracja na wizytę lekarską

Więzadło krzyżowe tylne (PCL) jest strukturą łącznotkankową łączącą kość piszczelową z przyśrodkowym kłykciem kości udowej. Zabezpiecza podudzie przed nadmiernym - nieprawidłowym przesunięciem do tyłu względem uda. Głównymi objawami przerwania ciągłości więzadła jest uczucie niestabilności szczególnie w końcowej fazie wyprostu oraz dolegliwości bólowe przedziału przyśrodkowego i stawu rzepkowo-udowego. Nie występują w przeciwieństwie do uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego tzw. ustępowania („przeskakiwania”) stawu. W pierwszym etapie leczenia zawsze należy podjąć próbę leczenia zachowawczego, jeżeli jednak wyżej opisane dolegliwości utrzymują się, konieczne jest leczenie operacyjne -rekonstrukcja więzadła krzyżowego-tylnego.