Staw kolanowy: Anatomia

Rejestracja na wizytę lekarską

Kolano jest największym stawem ustroju ludzkiego, ale jednocześnie jednym z najbardziej skomplikowanych zarówno pod względem budowy anatomicznej, jak i mechaniki. W czasie jego zgięcia stopniowo dołączają się ruchy rotacji, przywodzenia i odwodzenia oraz posuwiste goleni, co sprawia, że mechanika tego stawu nie jest podobna do działania prostego zawiasu.

Kolano jest narażone na przenoszenie w różnych pozycjach obciążeń statycznych równych masie ciała, jak i obciążeń znacznie ją przekraczających, powtarzających się obciążeń dynamicznych.
To wszystko powoduje, że staw kolanowy jest wrażliwy na uszkodzenia. Jego obrażenia stanowią 10 - 25% wszystkich uszkodzeń ciała i występują u osób w różnym wieku, jednak najczęściej wśród osób młodych i aktywnych zawodowo.

Jednocześnie rośnie liczba chorych z uszkodzeniami więzadłowymi tego stawu. Wpływa na to wzrost częstości urazów w czasie rekreacyjnego, amatorskiego i zawodowego uprawiania sportu oraz w wypadkach komunikacyjnych i przy pracy.

Obecnie technikami najczęściej stosowanymi w diagnostyce i w leczeniu schorzeń stawu kolanowego są małoinwazyjne techniki endoskopowe (artroskopowe). Wprowadzenie ich w znaczny sposób zminimalizowało śródoperacyjne uszkodzenia tkanek miękkich oraz zwiększyło precyzję i poprawność wykonania zabiegu operacyjnego. Zabieg operacyjny przeprowadzany techniką artroskopową znacznie skraca czas pobytu pacjenta w szpitalu i przyspiesza jego powrót do pełnej aktywności.

W skład stawu kolanowego wchodzi wiele struktur, których współdziałanie zapewnia prawidłową jego funkcję.

Ważne struktury wchodzące w skład stawu kolanowego:

  • Kości tworzące staw kolanowy: kość udowa, piszczelowa i strzałkowa, rzepka
  • Chrząstka stawowa: powierzchnie stawowe kości udowej, piszczelowej i rzepki pokrywa są chrząstką stawową.
  • Łąkotki: pomiędzy kością udową i piszczelową znajdują się łąkotki: przyśrodkowa i boczna
  • Aparat torebkowo – więzadłowy łączy kości tworzące staw kolanowy. Główne struktury tego aparatu to więzadła krzyżowe przednie i tylne, więzadła poboczne: przyśrodkowe (piszczelowe) i boczne (strzałkowe), ścięgno mięśnia podkolanowego wraz z więzadłem podkolanowo-strzałkowym oraz silna tylna torebka stawowa.
  • Rzepka stabilizowana jest dodatkowo troczkami rzepki przyśrodkowym i bocznym.

Anatomia kolana

Anatomia stawu kolanowego