Kręgosłup: Anatomia

Rejestracja na wizytę lekarską

Stanowi główną oś i podporę szkieletu. Zbudowany jest z 32-34 kręgów, rozciągających się od głowy do kości ogonowej. Rozróżniamy 5 odcinków kręgosłupa: część szyjną, część piersiową, część lędźwiową, część krzyżową, część guziczną.

Podstawowymi elementami budującymi kręgosłup są kręgi. Każdy z nich jest osobną kością, w centrum której znajduje się otwór. Swoisty tunel - stworzony z otworów kręgowych - stanowi ochronę dla przebiegającego w nim rdzenia kręgowego. Kręgi trochę różnią się od siebie budową i wielkością, w zależności od odcinka w którym są umiejscowione.

Budowa kręgów

Budowa kręgosłupa

Anatomia kręgosłupa jest złożona. Pomiędzy poszczególnymi kręgami znajduje się wiele struktur. W obrębie kręgosłupa posługujemy się terminem „segment ruchowy”. na który składają się 2 przyległe kręgi wraz z towarzyszącymi strukturami.

Budowa kręgu

Budowa kręgu

Pomiędzy trzonami kręgów znajdują się krążki międzykręgowe, popularnie zwane dyskami. Wypełniają one przestrzenie pomiędzy kręgami, pełniąc funkcję amortyzatora. Dysk jest zbudowany z centralnie położonego jądra miażdżystego i otaczającego go pierścienia włóknistego, który jest zbudowany z koncentrycznie ułożonych włókien.

Budowa kręgu szyjnego

Budowa kręgu szyjnego

Budowa kręgu piersiowego

Budowa kręgu piersiowego

 

Budowa kręgu lędźwiowego

Budowa kręgu piersiowego