Usługi dodatkowe

 

AKADEMIA MAŁEGO SPORTOWCA


Około połowa wszystkich urazów sportowych u dzieci i młodzieży wynika z przeciążenia będącego wynikiem m.in. zbyt intensywnych treningów, twardych powierzchni treningowych czy nieodpowiedniego sprzętu. Często pierwszym krokiem do urazu jest zbagatelizowanie nieprawidłowości funkcji narządów ruchu już na etapie kwalifikacji do zajęć ruchowych.


Zadaniem Akademii Małego Sportowca jest edukacja w zakresie świadomego, prawidłowego i bezpiecznego
uprawiania sportu, w powiązaniu z oceną przeciwwskazań do uprawiania wybranej dyscypliny sportowej.
Akademia została stworzona z myślą o małych zawodowcach jak i amatorach, zapewniając im zabezpieczenie medyczne, profilaktykę i wsparcie doświadczonego zespołu medycznego. w postaci lekarzy medycyny sportowej, ortopedów dziecięcych jak i fizykoterapeutów.


W ramach programu oferujemy:
• przeprowadzenie szczegółowych badań funkcjonalnych oceniających kondycję motoryczną dziecka
• zidentyfikowanie ewentualnych przeciwskazań do uprawiania danej dyscypliny sportowej
• nadzór medyczny nad dzieckiem będącym w procesie treningowym
• okresową ocenę wpływu wysiłku fizycznego na rosnący organizm